Grubumuza Bağlı A Artı İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı Çalışmalarına Başladı
5651 sayılı kanunda hukuki sürecin işleyişi nasıldır?
5651 Sayılı Kanun nedir kimleri kapsıyor?
Form No:
Müşteri No:
 
   
 
 
 
STANDARTISED LANGUAGE CERTIFICATE FOR MEDICAL PURPOSES (STANDEM)

Medikal Amaçlı Dil Standartizasyonu Sertifikası

Standem Sertifikası Nedir?
     2001 yılında Avrupa Birliği Yaşam Boyu Öğrenim Desteği Programı tarafından uygulama kapsamına alınarak hayata geçen Standem Sertifikası, tıp fakültesi öğrencileri, medikal doktorlar, diş hekimleri, hemşireler ve tıbbi sekreterleri kapsayan bir Dil Standartizasyonudur. Sertifika Dili British (İngiltere) İngilizcesidir.

Sertifika Konsorsiyumu Kimlerdir?
     Standem Sertifikasının seviye belirleme, eğitim, sınav, geçerlilik ve Avrupa Dil Portfolyosu'na işleme süreçlerini yöneten konsorsiyum, aşağıdaki kurumlardan oluşmaktadır.

1.) Innsbruck Tıp Üniversitesi AVUSTURYA
2.) Burgundy Üniversitesi Dİjon Tıp Fakültesi FRANSA
3.) Edinburgh Üniversitesi İNGİLTERE
4.) Jagiellonian Üniversitesi Tıp Fakültesi POLONYA
5.) Tokyo Tıp Üniversitesi Uluslararası Tıbbi İlişkiler Bölümü JAPONYA
6.) Targu-Mures İlaç ve Eczacılık Üniversitesi ROMANYA
7.) Pecs Genel Tıp Üniversitesi MACARİSTAN
8.) Avrupa Bilimsel Editörler Birliği İNGİLTERE
9.) Avrupa Tıbbi İletişimciler Birliği İNGİLTERE
10.) Elanguest Dil Okulu İNGİLTERE

     Bu kurumlar Standem Çalışma Çizelgesini, ders dağılımlarını, eğitim materyallerini ve eğitmenlerini hazırlamakta, adayların sınav öncesi ve sonrası tüm işlemlerini yürütümekte ve kayıt altına alarak Avrupa Birliği Tıbbı İletişim Koordinatörlüğü'ne iletmektedir.

Sertifika Akreditasyon Heyeti Kimlerdir?
    Standem Sertifikasyonu Avrupa'nın saygın sağlık kurumları, tıbbi basım yayım işletmeleri ve tıp fakültelerince desteklenmektedir. Bunlardan bazıları;

1.) John Hopkins Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri
2.) Audio-Digest Vakfı Amerika Birleşik Devletleri
3.) Central Disease Control Amerika Birleşik Devletleri
4.) Emergency Medical Cases Kanada
5.) Lecturio Almanya
6.) World Health Organisation Birleşmiş Milletler
7.) Mayo Clinic Amerika Birleşik Devletleri

Eğitim İçeriği Nedir?
     Standem Sertifikası Eğitimi "Tıbbi Terminolojiye Dayalı Günlük İngilizce'dir." Ders üniteleri tıbbi çalışanların hasta ilişkilerinde ve yazışmalarında, kullandıkları HBYS (Hastane Bilgi Yönetimi Yazılımı) programlarında ve devlet birimleri ve güvence kurumlarıyla ilişkilerinde kullandıkları İngilizce'nin, bütün Avrupa Birliği ülkelerinde aynı standartlarda olmasını öğretir.

     Avrupa Birliği Dil Portfolyosu'na kriterlerine göre B1 (Intermediate), B2 (Up-Intermediate) ve C1 (Advance) seviyelerinden herhangi birine sahip olan adaylar Standem Eğitimlerine katılabilir. İngilizce seviyesi yetersiz olan adaylar ilgili seviyelere ulaşması için konsorsiyum tarafından oluşturulan eğitim sürecine katılarak sertifikasyona başvurabilir.

    Eğitimler İngiliz ve Amerikan Tıbbi İngilizce Öğretmenleri tarafından verilmekte, Colin's Yayınevi'nin Medikal İngilizce yayınları ve CD'leri kullanılmakta, %45 Günlük İngilizce, %55 Genel Tıbbi İngilizce olarak gerçekleştirilmektedir.

Eğitim Süresi Ne Kadardır?
     Standem Sertifikası mevcut İngilizce seviyesi teorik olarak en az B1 olan ve devamında B2 ya da C1 olarak 3 ayrı kategorideki dil yeteneklerine sahip adaylar için tasarlanmıştır. Adayların bu seviyeye sahip olup olmadıklarında beyanları esastır.
     Ancak Yazınsal ve Sözel yeteneklerin birlikte ölçüldüğü sınav sisteminde herhangi bir eksiklik yaşanmaması ve adayın başarısız olmaması için sınav öncesi her bir adayın Seviye Belirleme Sınavı'na girmesi önerilir. Bu sınav Standem Konsorsiyumu tarafından hazırlanmış ve ülke temsilcilikleri yetkilendirilmiştir.

     Sınav sonrası mevcut seviyesi belirlenen aday ister sadece B1, seviyesi uygunsa B2 ya da C1 kategorilerinden birine girebileceği gibi, dilerse seviyelerden tümüne de katılabilir ve her kategoride sertifika sahibi olabilir.

Buna göre:

a) B1 seviyesi için 24 saat
b) B2 seviyesi için 36 saat
c) C1 seviyesi için 48 saat

yüzyüze ders işlenmektedir. Ayrıca her adayın haftalık 4 saat ev ödevi sorumluluğu bulunmaktadır.
     Bu ders süreleri adayların A1-A2 seviyesinde İngilizce bildikleri varsayılarak hesaplanmış olup, bu seviyelerden daha zayıf olduğu ölçülen adayların öncelikle A1-A2 seviyesine yükselmeleri için eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitimler için ülke temsilcilerine ders çizelgeleri bildirilmiş olup, dileyen temsilciler grup eğitimleri düzenleyerek aday seviyelerini sınav düzeyine yükseltme yetkisine sahiptir.

Yüzyüze Eğitim Ne Şekilde Verilmektedir?
     Standem Eğitimleri Tıbbi İletişim İngilizcesi vermeye yetkili İngiliz ve Amerikan öğretmenler tarafından verilmekte, adayların gerekli görmesi halinde yerli öğretmen tarafından da desteklenmektedir.

    Dersler en fazla 6 adaydan oluşan sınıf oturumlarında yapılmakta, her ders 60 dakika ve her oturum 120 dakika sürmekte, haftada 2 oturum gerçekleştirilmektedir. Adayların aksine bir talebi olmadıkça dersler haftasonları düzenlenmekte ve Cumartesi 2, Pazar 2 ders şeklinde B1 için 6 hafta, B2 için 9 hafta ve C1 için 12 haftada sona ermektedir.

Derslerde Reading (Okuma), Writing (Yazma), Listening (Dinleme), Speaking (Konuşma) yeteneklerinin Standem'e dönük olarak eğitimi verilmektedir. Adaylar Günlük İletişim İngilizcesi becerilerini Tıbbi Terminoloji'ye ve Standem Kriterlerine göre geliştirmekte ve Global Tıp İngilizcesi kurallarını öğrenmektedirler.
Adayların toplam eğitim süresinin %10'undan fazla devamsızlık yapmamaları ve eğitmenler tarafından verilecek haftalık 4 saatlik ev ödevlerini takip etmeleri beklenmektedir.

Standem Sınavı Nasıl Yapılmaktadır?
     Sınav iki oturumda gerçekleştirilmektedir. Okuma ve Yazma kısmı internet bağlantılı bilgisayarlarla merkezi olarak gerçekleştirilmekte, Dinleme ve Konuşma kısmı Standem Eğitmenleri tarafından yüz yüze olarak yapılmaktadır.

1. READING
a) Tıbbi bir metnin okunması ve metne ait çoktan seçmeli soruların yanıtlanması.
b) Ayaktan Hasta Epikriz Raporu ya da Gebe İzlem Raporu gibi kategorik bir örneğin
okunması ve çoktan seçmeli soruların yanıtlanması.

WRITING
a) Bir vakanın görsel ya da yazınsal sunumu üzerine serbest yorum yazılması.
b) Örneklem bir hasta için öneri yazılması.

2. LISTENING
a) Gerçek bir hasta konuşmasına ait şikayeti, öyküsü gibi ilk temas diyalogunun dinlenmesi
ve çoktan seçmeli soruların yanıtlanması.
b) Bir hekimden temel bir vaka için konsültasyon konuşması dinlenmesi ve çoktan seçmeli soruların yanıtlanması.

SPEAKING
a) Mizansen bir hastayla ilk temas diyalogu ve hastaya temel bilgilendirme verebilme.
b) Bir tahlil sonucuna ait yorumları mizansen bir hastaya aktarabilme.
c) Basit bir vakaya ait 6 dakikalık konuşma yapabilme.

Sınavın 1. oturumu Cumartesi, 2. oturumu Pazar günü yapılmaktadır. Sınavda sabit bir süre sınırlaması bulunmamakta ve adayların olağan süre içerisinde sınavı tamamlamaları beklenmektedir.

Sınav Sonucu Ne Zaman Açıklanır ve Setifika Geçerlilik Süresi Ne kadardır?
     Sınav sonuçları 7 gün içerisinde Standem internet sitesinde adaya ait özel giriş alanından adayın şifresiyle girebildiği sekmeden ilan edilmekte, Standem Seertifikasyon Belgesi ise 21 gün içerisinde adaya gönderilmektedir. Sertifika geçerlilik süresi 2 yıldır.

Standem Sertfikası Hangi Amaçlar İçin Kullanılır?
     "Standem Konsorsiyumu'nun birincil amacı; standardize edilmiş tıbbi İngilizce'nin belgelenmesidir. Tüm eğitim sistemi ve ölçümler bu doğrultuda oluşturulmuş ve tıbbi çalışanların ortak bir dil kullanabilmeleri hedeflenmiştir."

Sertifikanın Yararları 3 başlık altındadır. Standem Sertifikasına sahip bir hekim için;

1.) Mesleki Gelişim ve Kullanım Amaçları
a) Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında akredite edilmiş bir hekim olarak kabul edilip eğitim, seminer, konferans, panel gibi etkinliklerde dil yükümlülüğünden muaf tutulur.
b) Tıbbi yayın başvurularında yayın önceliği hakkı tanınır ve hakem heyetlerince öncelikli olarak kabul edilir.

c) AB tarafından maddi olarak desteklenen ve AR-GE amaçlı proje başvurularında ilgili projeye puantaj avantajı sağlanarak kabul olasılığı olumlanır.

d) Avrupa Birliği ülkelerindeki tıp fakülteleri tarafından düzenlenen mesleki eğitim toplantılarına davet ve katılımda öncelik tanınır.

2.) Profeyonel Yararları ve Maddi Katkıları
a) Hekim akademik ya da profesyonel olarak herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine geçici / kalıcı istihdam amaçlı başvuru yaptığında ya da göçmenlik başvurusu gerçekleştirdiğinde dil yeterliliği şartı aranmaz.

b) Hekim Avrupa Birliği ülkelerinden misafir hekim daveti aldığında ya da belli sayıda vaka için profesyonel sözleşme yapmak istediğinde dil yeterliliğinden muaf tutulur.

c) Hekim uluslararası hasta transferleri işlemlerinde AB ülkeleri ya da sistem içi diğer ülkelerle ilgili süreçlerde görev alabilir ve başvurularında dil şartı aranmaz.

d) Özel Muayenehane / Klinik işleten hekimler (diş hekimleri dahil) AB ülkelerinden hasta nakli gerçekleştirebilir ve bununla ilgili dil akreditasyonundan muaf tutularak aracı nakil kurumlarının hizmet komisyonlarını ödeme yükümlülüğünden hariç tutulur. (Özellikle ortodontistler, estetik cerrahlar, transplantasyon hekimleri, fizik tedavi uzmanları gibi Dünya Hasta Turizmi döngüsünün paydaşları için yüksek bütçeli bir maddi ayrıcalıktır.)

e) AB ülkelerindeki hastaların güvence kurumlarından tedavi ücretlerinin tahsili mümkün hale gelerek, hekimin Türkiye'de yaptığı tüm tıbbi müdahalelerin hastaya ait devlet/özel sağlık sigortası kapsamında tanınması sağlanır. (Hastanın sağlık güvencesi poliçesindeki içerik esastır.)

3.) Kurumsal Yararları
     Standem Konsorsiyumu resmi ya da özel sağlık işletmelerini kurumsal olarak akredite etmekte ve işletme idaresinin bildirdiği aday sayısına göre yapılan sınav sonrası elde edilen başarı oranı uyarınca kurumdan kuruma değişkenlik gösteren işletmeyi Standem Sertifikalı olarak ilan etmektedir. Kurumsal faydalar ülkeler arası özel anlaşmalar ve AB üyesi ülkeler arası hasta transferi ölçütlerine göre icra edilmekte olup, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerde Standem Sertifikasyonu da bir fasıla ara başlığıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen ülke temsilciniz ile görüşünüz.

Sınav Tarihleri ve Yerleri
     2001 yılından itibaren eğitim içeriği, sınav yapısı, soru bankası, öğretmenleri, denetmenleri ve geçerlilik sözleşmeleri yapılarak Avrupa Birliği tarafından işletime alınan Standem Sertifikasyonun ilk sınav tarihi 22 MART 2014'dür. Sınav eğitimleri tamamlanan adaylar proje pilot ülkeleri olarak seçilen Avusturya, Polonya, Macaristan ve Romanya'da sınava gireceklerdir.

     2014 yılının ikinci sınavı 27 Eylül 2014’te gerçekleştirilecektir. Bu sınavlara Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Fransa, Almanya, İngiltere, İsveç, İsviçre, Hollanda ve Belçika ülkeleri de dahil edilecektir.


 
Anasayfa Hakkımızda İş Ortaklarımız İnsan Kaynakları

 İletişim

Copyright © 2013 Eylül Bilgi İşlem ve Eğitim Merkezi. Tüm Hakları Saklıdır.
Ziyaretçi Sayısı:  191575